Viên đạn tàng hình

Trong một trận giáp chiến, một anh chàng trung sĩ nọ bị trúng người, ngã xuống. Người ta cứu anh và đưa ngay vào quân y viện.

Trong một trận giáp chiến, một anh chàng trung sĩ nọ bị trúng người, ngã xuống. Người ta cứu anh và đưa ngay vào quân y viện. Nghe báo cáo anh ta bị trúng đạn, bác sĩ đè anh ta ra mổ xẻ để lấy viên đạn ra.

Một lúc sau, bác sĩ nói với người y tá giúp việc cho mình:

- Viên đạn khốn kiếp ấy biết tàng hình chắc? Tìm mãi mà chẳng thấy nó nằm ở đâu cả. Chúng ta phải tiếp tục mổ cho trung sĩ này thôi, cố căng mắt ra mà tìm xem viên đạn trốn ở đâu!

May mắn thay, trung sĩ kịp tỉnh lại nghe lõm được mấy câu mà ông bác sĩ nói với người y tá. Khi thấy hai người tiếp tục mó tay vào mình, trung sĩ vội lên tiếng:

- Các vị định mổ tiếp tôi lần nữa phải không? Nhưng các vị định tìm cái gì trong người tôi mới được chứ?

Bác sĩ trả lời:

- Đừng lo! Dứt khoát chúng tôi sẽ tìm cho ra viên đạn nằm trong người trung sĩ mới được! Cái viên đạn nó làm cho anh bị thương ấy!

Chàng trung sĩ kêu lên thất thanh:

- Viên đạn nào chứ? Tôi có trúng đạn đâu, tôi chỉ bị ngất... viên đạn chỉ sượt qua ghim vào bao cát, tôi nhặt bỏ vào túi áo kia kìa.


Nguồn 123TinTuc.net:

Bình luận (Có 0 bình luận)
  1. Chưa có bình luận nào.