Nhiều sai phạm ở Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính tỉnh Thái Bình

Thanh tra tỉnh Thái Bình đã chỉ ra một loạt sai phạm trong việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung ở Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính tỉnh Thái Bình.

Thanh tra tỉnh Thái Bình mới đây đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong tổ chức thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung tại Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính - Sở Tài chính Thái Bình, thời kỳ từ 1.1.2018 đến 31.7.2021.

Nhiều sai phạm ở Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính tỉnh Thái Bình - ảnh 1

Sở Tài chính tỉnh Thái Bình

LT

Theo kết luận này, Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính đã để xảy ra hàng loạt vi phạm, tồn tại và hạn chế.

Trước hết, Thanh tra tỉnh Thái Bình nêu rõ, việc tổ chức mua sắm tài sản tập trung mỗi năm thành 2 đợt là không đúng quy định tại khoản 1, Điều 74, Nghị định 151/2017/NĐ-CP. Trong đó, đợt 1 năm 2020, tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản không đúng giá trị dự toán mua sắm tài sản của các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản. Trách nhiệm thuộc về Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính, trách nhiệm chung thuộc về Sở Tài chính.

Trong quá trình thẩm định giá, các đơn vị tư vấn thực hiện chưa đầy đủ quy trình, thủ tục thẩm định giá theo quy định tại các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Một số tài liệu trong hồ sơ thẩm định giá không có đầy đủ thông tin, nội dung, căn cứ... Trách nhiệm này thuộc về Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính.

Một số hồ sơ thẩm định giá tài sản của Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh chưa đầy đủ thủ tục, chưa ưu tiên sử dụng thông tin từ các kết quả trúng thầu mua sắm tập trung trước đó. Vấn đề này thuộc về Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 không được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình. Trách nhiệm thuộc về Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính.

Tổ thẩm định không có người có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thái Bình, 11/16 hồ sơ mời thầu tại Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính trong thời kỳ bị thanh tra có nội dung hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính còn thực hiện 2/16 gói thầu theo phương thức lựa chọn nhà thầu 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ - không phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt là 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

Khi thẩm định 8/16 gói thầu, tổ thẩm định không có người có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu. Báo cáo thẩm định không đính kèm bản chụp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của thành viên tổ thẩm định. Có gói thầu thực hiện không đúng trình tự khi không thực hiện đăng tải thông báo mời thầu trước khi có quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Tại gói thầu số 1 mua sắm tập trung nội thất văn phòng, hội trường, bàn ghế học sinh năm 2019, trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu tổng hợp Hưng Phát ký hợp đồng với 2 đại lý để bảo hành, bảo trì. Tuy nhiên, thời gian trong hợp đồng của 2 đại lý này không đáp ứng đủ thời gian để bảo hành là 12 tháng đối với tài sản mua sắm tập trung của gói thầu.

Báo cáo thẩm định chọn nhà thầu không đúng thời gian thỏa thuận khung, thiếu thông tin

Thanh tra tỉnh Thái Bình cho rằng, việc đánh giá đối với một số hồ sơ dự thầu còn một số tồn tại như đánh giá cả nội dung công việc không phù hợp về quy mô của hàng hóa so với gói thầu đang xét; không nêu cụ thể hợp đồng tương tự làm cơ sở cho việc đánh giá trúng thầu; chưa thể hiện cụ thể năng lực của nhân sự chủ chốt tham gia gói thầu...

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tại một số gói thầu lại trích dẫn văn bản căn cứ vào thông tư đã hết hiệu lực; không đúng về thời gian của thỏa thuận khung; thiếu một số thông tin.

Trong kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Thái Bình kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các sở, ban, ngành không xem xét xử lý kết quả đấu thầu đối với 3/16 gói thầu vì các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản đã ký hợp đồng mua sắm tài sản với các đơn vị trúng thầu theo thỏa thuận khung; đã được nghiệm thu bàn giao, tiếp nhận tài sản và đưa tài sản vào sử dụng, nhiều tài sản đã hết thời gian bảo hành.

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính Thái Bình phải khẩn trương tổng hợp, lưu giữ các hợp đồng mua sắm tài sản; thực hiện giám sát thỏa thuận khung, hợp đồng mua sắm tài sản; phối hợp với các nhà thầu bảo hành, bảo trì tài sản theo quy định...

Xử lý các vi phạm, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về xử lý, Thanh tra tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Tài chính tiến hành các thủ tục để xử lý các vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các vi phạm pháp luật đối với các doanh nghiệp thẩm định giá có liên quan về các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thẩm định giá tài sản mua sắm.

Thanh tra tỉnh Thái Bình cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tiến hành các thủ tục để xử lý các vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan về các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu trong quá trình mua sắm tập trung tại trung tâm.

Thanh tra tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính, Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh, Sở Tài chính Thái Bình và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra các hạn chế, tồn tại, vi phạm nêu tại kết luận này.


Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/nhieu-sai-pham-o-trung-tam-tu-van-va-dich-vu-tai-chinh-tinh-thai-binh-post1435437.html

Bình luận (Có 0 bình luận)
  1. Chưa có bình luận nào.